Aplikácie

Hobby aplikácie

Hobby aplikácie

Lakovanie predmetov, prevádzka pneumatického náradia, čistenie povrchov, hustenie pneumatík, odhlučnenie a utesnenie priestorov. To sú najbežnejšie úkony, ktoré si rád každý domáci majster urobí sám.

Viac informácií

Aplikácie v automobilovom priemysle

Kompresory sú nepostrádateľnou súčasťou automobilového priemyslu bez ohľadu na to, či sa používajú na brúsenie alebo pieskovanie laku a karosérie alebo na výmenu a hustenie pneumatík.

Viac informácií

Aplikácie v automobilovom priemysle

Priemyselné aplikácie

Priemyselné aplikácie

Automobilový priemysel, potravinársky priemysel, poľnohospodárstvo, stavebníctvo a väčšina priemyselných odvetví dôverujú kompresorom ako vhodným nástrojom schopných splniť aj tie najnáročnejšie požiadavky a potreby.

Viac informácií

Aplikácie v stavebníctve

Rastúca potreba nových, efektívnych a bezpečných budov priviedla inžinierov k vývoju komplexných technológií. Pre tento vývoj je potrebná rýchlosť, výkon a spoľahlivosť.

Viac informácií

Aplikácie v stavebníctve

Aplikácie v poľnohospodárstve

Aplikácie v poľnohospodárstve

Pokrok v technológii umožnil poľnohospodárom vykonávať efektívnejšie poľnohospodárske operácie, akými sú zber a postrek plodín, napájanie mliekarenských strojov a prevádzkovanie ventilačných systémov.

Viac informácií