Priemyselné aplikácie

Průmysl

Automobilový priemysel, potravinársky priemysel, poľnohospodárstvo, stavebníctvo a väčšina priemyselných odvetví dôverujú kompresorom ako vhodným nástrojom schopných splniť aj tie najnáročnejšie požiadavky a potreby. V priemysle sú však rôzne odvetvia, ktoré zahŕňajú rôzne aplikačné oblasti. Tie najbežnejšie zahŕňajú aplikácie na výrobu jednotlivých dielov i tvorbu kompletných produktov.

Je dôležité mať na pamäti, že dodávané množstvo stlačeného vzduchu závisí od typu využitia. Na jednej strane máme nezávislú prevádzku viacúčelového pneumatického náradia, kedy je potrebné mať na dosah ruky rôzne úrovne tlaku súčasne. Bežným príkladom môžu byť lakovacie alebo zváracie linky. Na druhej strane je potom pevne dodávané množstvo stlačeného vzduchu určené na rozsiahle a automatizované operácie, akými sú napríklad balenie, paletizácia alebo vyberanie produktov z výrobných foriem.

Inžinieri a technici si uvedomujú skutočnosť, že každé priemyselné zariadenie nespolieha iba na výkonné kompresory, ale aj na optimalizáciu zástavbových plôch v rámci celého systému na výrobu stlačeného vzduchu. Preto v našom programe nájdete napríklad piestové kompresory s integrovanou tlakovou nádobou alebo s integrovanou sušičkou.

Typické využitie

Balenie a paletizácia produktov
Prevádzka pneumatického náradia na výrobných linkách

Výhody

Veľké množstvo vzduchu pri nižšej spotrebe energie
Zaistenie stabilnej dodávky stlačeného vzduchu
Jednoduchá údržba a dlhá životnosť

Umiestnenie

Výrobné linky
Sklady

Výber kompresorov pre priemyselné aplikácie

Hľadáte inú aplikáciu?

Hobby aplikácie
HOBBY APLIKÁCIE
Automotive
APLIKÁCIE V AUTOMOTOBILOVOM PRIEMYSLE
Aplikácie v stavebníctve
APLIKÁCIE V STAVEBNÍCTVE
Aplikácie v poľnohospodárstve
APLIKÁCIE V POĽNOHOSPODÁRSTVE