Odhlučnené kompresory Silent LN

Spoločnosť ABAC uvádza na trh nové odhlučnené piestové kompresory Silent LN s príkonom 2,2 až 7,5 kW v olejom mazanom prevedení so spojením elektromotora s nízkootáčkovou kompresorovú jednotkou pomocou klinových remeňov.

V kategórii odhlučnených kompresorov Silent Line novo nájdete piestové kompresory Silent LN v prevedení bez vzdušníka, so vzdušníkom alebo so vzdušníkom a sušičkou. Perfektné odhlučnenie kompresorov L1 a L2 je zaistené pomocou kovového krytu s penovými panelmi a vhodné ventilačné otvory zabezpečujú optimálnu prevádzkovú teplotu stroja.

Vďaka efektívnemu a premyslenému odhlučnenie môžete kompresor umiestniť tam, kde je to užívateľsky praktické.
Nemusíte riešiť nadmerný hluk a hľadať oddelený priestor.

V prevádzke oceníte jednoduché nastavenie na dobre vybavenom ovládaciemu panelu a jednoduchú údržbu vďaka možnosti úplného otvorenia krytu stroja.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

T +420 377 152 211
E info@abac-kompresory.sk